Priemysel & Logistika 2023

Následky inflácie verzus snaha o udržateľnosť

Info o podujatí


Minuloročná inflácia nevídaným spôsobom zvýšila náklady vo všetkých sférach hospodárstva. Ceny narástli aj v oblasti logistiky, čo sa odrazilo v ešte vyšších cenách tovarov a služieb. Kedy skončí tento bludný kruh a do akej miery inflácia zabrzdila spoločnosti v ich plánoch nastoliť udržateľné výrobné aj logistické procesy?

Na jednej strane vyššie náklady nútia firmy šetriť, na strane druhej práve investície do automatizácie, robotizácie a digitalizácie prinášajú prostredníctvom optimalizácie procesov znižovanie celkových nákladov. Kto si však môže v dnešnej dobe dovoliť inovácie, ktoré prinášajú nielen šetrenie, ale aj nižšiu uhlíkovú stopu, a ako vlastne boli reálne pribrzdené infláciou?

Je vôbec možný v súčasnej dobe, kedy sú ceny energií vysoké a hodnota pohonných hmôt sú ako na hojdačke, bezbolestný prechod na zelenú ekonomiku, zelenú logistiku, zelenú dopravu? A sú vôbec alternatívne pohonné látky, ako aj alternatívne zdroje energie rentabilné? A kedy vlastne prinesú vysoké začiatočné investície do obnoviteľných zdrojov energie a do inovácií aj reálne nielen efektívne procesy pri nižších nákladoch, ale aj efektívnejšiu ochranu životného prostredia?

Aj na tieto vyššie spomínané otázky, ako aj na ďalšie mnohé má priniesť odpovede konferencia Priemysel a logistika, ktorá sa bude konať 26. septembra 2023 v Bratislave pod záštitou Ministerstva dopravy SR aj za účasti štátneho tajomníka Jaroslava Kmeťa a mnohých ďalších logistických profesionálov a odborníkov na rôzne typy nákladnej dopravy, obnoviteľné zdroje energií, alternatívne pohony, automatizáciu skladových procesov a v neposlednom rade na intralogistiku vrátane manipulačnej techniky.

Podujatie rozdelil organizátor týždenník TREND do piatich diskusných blokov, v ktorých budú experti nielen diskutovať, ale aj hľadať riešenia, ako efektívne skĺbiť šetrenie s rozvojom s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu vo svete logistiky od prepravy cez skladovanie až po manipuláciu s tovarom aj s pomocou automatizácie, robotizácie a digitalizácie.

Konferencia posvieti aj na nezameniteľnú úlohu developerov, ktorí prostredníctvom budovanie moderných a udržateľných priemyselných a logistických parkov, respektíve hál vytvárajú nevyhnutné zázemie pre efektívnu logistiku a výrobu. Zároveň vytvorí priestor na diskusiu o súčasnej situácii developerských firiem na Slovensku a na nové možnosti, ktoré im prinesie nový stavebný zákon a využívanie alternatívnych zdrojov energie v rámci snahy dosiahnuť energetickú sebestačnosť parkov aj samotných budov.

 

 1. Blok – Zelená nákladná doprava: Sny a realita na Slovensku a budúcnosť alternatívnych pohonných látok a potenciál železničnej nákladnej dopravy
 • Do akej miery podporuje štát zelenú nákladnú dopravu, a to v oblastiach cestnej nákladnej dopravy a železničnej nákladnej dopravy?
 • Čím najviac zápasia cestní aj železniční dopravcovia v súčasnosti, kedy jednak rastú náklady a na strane druhej stúpa tlak na dosiahnutie uhlíkovej neutrality?
 • V akom stave sú slovenské cesty a ako ich obnova dokáže zefektívniť prepravu a zároveň aj prispieť k zníženiu uhlíkovej stopy?
 • Ako vyzerá budúcnosť mýta na Slovensku a aké zmeny nastanú, ktoré budú aj v prospech dopravcov?
 • Aké alternatívne pohonné hmoty sú dostupné na Slovensku a do akej miery sú – napriek tomu, že znižujú emisie – stále nerentabilné a firmám namiesto znižovania naopak zvyšujú náklady?
 • Ako vidia experti budúcnosť cestnej nákladnej dopravy čo sa týka využívania LNG, CNG, bionafty, biometánu, vodíka, zeleného vodíka a elektrických batérií?
 • Je vôbec reálne v súčasnosti aby kamióny jazdili na väčšie vzdialenosti len na batérie?
 • Aké sú možnosti na to, aby rôzna kombinácia alternatívnych palív už dnes citeľne znížili uhlíkovú stopu?
 • Aké majú skúsenosti firmy, ktoré využívajú v nákladnej doprave vozidlá na bionaftu, batérie, vodík?
 • Do akej miery dokáže pomôcť znížiť uhlíkovú stopu správny mix alternatívnych pohonov a ako by takýto mix mal vlastne vyzerať?
 • S čím zápasia nielen užívatelia, ale aj samotní výrobcovia alternatívnych palív vrátane bionafty?
 • Akú má budúcnosť železničná nákladná doprava na Slovensku a kedy budeme mať v našej krajine nielen zmodernizované železnice?
 • Ako a kedy vlastne dokážu koľajnice nahradiť tisíce a tisíce kamiónov na slovenských cestách?
 1. Blok – Intralogistika: Automatizácia a robotizácia logistických a výrobných procesov s cieľom zvýšiť efektivitu a zároveň znížiť nielen náklady, ale aj skleníkové emisie
 • Inflácia zvýšila náklady vo všetkých sférach hospodárstva. Ako sa vyššie ceny energií aj vyššie náklady prejavili pri obstaraní manipulačnej techniky?
 • Kedy automatizácia a robotizácia nielen zvyšuje efektivitu logistických procesov vrátane skladovacích, ale aj znižuje náklady pre firmy?
 • Čo odporúčajú experti z oblasti logistiky a skladovania v otázkach znižovania nákladov prostredníctvom automatizácie, znižovania uhlíkovej stopy?
 • Aké alternatívne zdroje energie sa dajú využiť s cieľom dosiahnuť vyššiu udržateľnosť a znížiť emisie?
 • Do akej miery záleží na výbere vhodnej skladovej techniky a manipulačnej techniky?
 • Čo všetko dokáže zefektívniť správna skladová a manipulačná technika?
 • V súčasnosti čoraz viac firiem využíva rôzne typy vozíkov na Li-Ion batérie nielen v interiéri, ale už aj v exteriéri – aké méty už dosiahol technologický vývoj?
 • Čo je aktuálne trendové pri manipulačnej techniky, aj vzhľadom na súčasnú situácii v ekonomike? Ako je tomu u vás?
 • Aké typy vozíkov dokážu u vás nielen zefektívniť manipuláciu s tovarom, ale aj ušetriť čas a náklady?
 • Sú elektrické vozíky rentabilné, a prečo najmä?
 • V súčasnosti je veľmi trendová robotizácia – nahradia niekedy v budúcnosti roboty úplne ľudí v rámci intralogistiky, alebo ľudský faktor ostane nevyhnutný?
 1. Blok – Digitalizácia a robotizácia v logistike a jej benefity v snahe dosiahnuť okrem efektivity procesov aj uhlíkovú neutralitu
 • Prečo je v súčasnosti dôležitá spájať automatizáciu a digitalizáciu? Ako dokážu znížiť náklady v logistických či priemyselných parkoch?
 • Do akej miery podporujú developeri digitalizáciu vo svojich už existujúcich alebo ešte len plánovaných logistických halách a aké benefity pre nich prináša využívanie najmodernejších informačných technológií?
 • Čo všetko robia v záujme digitalizácie skladovacích procesov poskytovatelia logistických služieb vrátane aj dodávateľov skladovej technológie a manipulačnej techniky?
 • Ktoré IT technológie a systémy sú trendové a ktoré už zastaralé až tak, že už nedokážu zvyšovať efektivitu skladovacích procesov? Čo čaká WMS a ďalšie systémy?
 • Do akej miery urýchlila logistické procesy digitalizácia pri nákladnej preprave? Ako Do dokážu benefity digitalizácie šetriť čas, peniaze aj manuálnu prácu pre firmy?
 • Cítiť prínos digitalizácie aj v čase nárastu nákladov v dôsledku inflácie?
 • Do akej miery dokáže digitalizácia rôznych logistických procesov znižovať uhlíkovú stopu a podporiť firmy v snahe o udržateľnosť?
 • Automatizácia v sklade je poháňaná nedostatkom pracovnej sily a neustálym zlepšovaním technológie. Ako vyzerá budúcnosť?
 • Súčasný stav automatizácie v sklade je, že je stále v počiatočnom štádiu. Prečo je tomu tak?
 • Hlavnými výzvami automatizácie v sklade sú vysoké náklady, obmedzená flexibilita a dlhá doba návratnosti investície. Čo na to firmy?
 • Automatizácia v sklade má významný vplyv na nehnuteľnosti.
 • Hlavnými výhodami automatizácie v sklade sú zvýšená efektivita, zlepšená presnosť a zníženie nákladov na pracovnú silu.
 • Hlavné technológie, ktoré poháňajú automatizáciu v sklade, sú skladové roboty, elektrické vozidlá, vylepšené systémy na vyberanie, softvérové vylepšenia a umelecká inteligencia.
 • Časti logistiky, ktoré majú najväčší potenciál pre automatizáciu, sú plnenie, vyberanie a triedenie.
 • Rast vertikálnych skladov je trend, ktorý je poháňaný automatizáciou v sklade.
 • Automatizácia otvára nové lokality pre sklady.
 • Adoptácia automatizácie v sklade je poháňaná niekoľkými faktormi, vrátane nedostatku pracovnej sily, rastu e-commerce a vývoja nových technológií.
 • Je budúcnosť automatizácie a digitalizácie v sklade je optimistická?

     4. Blok – Development: Výstavba a prevádzka logistických parkov a skladov v tieni inflácie a pod tlakom udržateľnosti

 • Do akej miery ovplyvnili vyššie náklady plány a projekty developerov pri výstavbe moderných priemyselných a logistických parkov aj hál?
 • Ako dokážu developeri napriek vyšším cenám stavebných materiálov aj drahším službám naďalej podporovať udržateľnosť vlastných parkov aj budov?
 • Sú schopní nájomcovia držať krok s infláciou, vyššími nájmami a zároveň aj myslieť na automatizáciu a digitalizáciu skladových procesov?
 • Aké sú skúsenosti firiem, ktoré investovali do automatizácie a čo im tá priniesla okrem rýchlosti, presnosti a efektívnosti? Dokáže a do akej miery vlastne automatizácia znižovať náklady?
 • Ako dokážu spolupracovať v súčasnej dobe prenajímatelia a nájomcovia, kedy inflácia ešte nie je zďaleka porazená a čo prinesú najbližšie mesiace?
 • Ako vyzerá pomoc zo strany štátu pre developerské a logistické firmy pri využívaní alternatívnych zdrojov energie (OZE) vrátane fotovoltaiky a aké sú nedostatky v tejto oblasti z pohľadu podnikov?
 • Aké možnosti energetickej úspornosti a využívania tepelných čerpadiel? Prečo sú dôležité v dnešnej dobe a aké benefity prinášajú developerom aj ich klientom?
 • Aký je rozdiel medzi slovenskými normami a trhovým štandardom vo svete priemyselných a logistických parkov a hál?
 • Brzdenie developmentu – zdržovanie stavebných procesov – aká je aktuálna situácia a čo sa očakáva od zmeny legislatívy v oblasti stavebníctva?
 • V čom dokáže štát, respektíve Ministerstvo hospodárstva SR pomôcť developerom a ako to vyzerá so snahou štátu podporiť výstavbu moderných priemyselných a logistických parkov?
 • Aká je aktuálna situácia v stavebníctve – do akej miery zabrzdila inflácia výstavbu priemyselných a logistických parkov?
 • Ako sa dajú efektívne a ekologicky využiť brownfieldy v mestskom prostredí a aké výhody prinášajú pre developerov?
 1. Blok – Mestská logistika: Ekológia, udržateľnosť a reálne náklady v rámci procesu elektrifikácie a budúcnosť balíkoboxov v mestách a obciach
 • Akým spôsobom sa snažia slovenské prepravné firmy v rámci mestskej logistiky ešte viac znížiť svoju vlastnú uhlíkovú stopu?
 • Kým v nákladnej cestnej doprave je využívanie kamiónov len čisto na elektrinu hudbou budúcnosti, tak v rámci využívania menších nákladných áut v mestskej logistike (kde sú tie vzdialenosti kratšie) je to realitou. Skutočne?
 • Aké majú skúsenosti s elektrickými nákladnými vozidlami prepravné aj kuriérske firmy, ktoré sa snažia v rámci mestskej logistiky čo najviac využívať pri prepravy tovaru nákladné vozidlá poháňané alternatívnymi pohonnými hmotami vrátane batérií?
 • Do akej miery je vôbec udržateľné a reálne, aby v mestách prevážali tovar len čisto elektrické nákladné autá?
 • Ako vyzerá pomoc zo strany štátu a samospráv, aby firmy mohli využívať v rámci mestskej logistiky elektrické vozidlá na prepravu tovaru?
 • Aká je realita a kde sa nachádza Slovensko čo sa týka počtu nabíjacích staníc v našich mestách v rámci Európskej únie? Ako sa vôbec snažia samotné firmy zvýšiť počet nabíjacích staníc a čo im najmä chýba zo strany štátu a EÚ?
 • Ako dokáže znížiť uhlíkovú stopu využívanie balíkoboxov? Aké sú ich benefity z pohľadu ekológie, ale aj klientov e-shopov?
 • Do akej miery pomáha štát a samospráva dopravným a prepravným firmám v snahe znížiť ich uhlíkovú stopu aj z pohľadu zvyšovania počtu balíkoboxov?
 • Je pravda, že častejšie využívanie balíkoboxov zo strany zákazníkov, najmä e-shopov, značne znižujú dopravnú intenzitu v mestách a znižujú aj škodlivé emisie v ovzduší.
 • Ako dosiahnuť ešte väčšiu efektivitu vo využívaní balíkoboxov a aké majú plány a ciele v danej oblasti firmy vrátane Slovenskej pošty?
 • Aké sú najväčšie prekážky pri rozširovaní balíkoboxov a výdajných miest v slovenských mestách a obciach? Ako by mohol pomôcť štát a samospráva?
 • Aktuálny kontext dopytu zákazníkov po home delivery (doručovaní kuriérom na adresu) verzus out of home delivery (boxy, výdajné miesta)
 • Ako sa bude vyvýjať doručovanie tovarov v mestách? V nasledujúcich rokoch totiž bude až 70 % zásielok smerovať do boxov a do ďalších 5 rokov sa zdvojnásobí počet všetkých objednávok z e-shopov.
  Aký je význam a dôležitosť výdajných boxov, ktoré sú najrýchlejšie rastúcim segmentom logistiky?
 • Čo ukazujú trendy čo sa týka doručovania zásielok do samoobslužných boxov? Aké sú súvislosti s ekológiou? Do akej miery a v čom môžu pomôcť solárne panely?
 • Aká je aktuálna situácia v Bratislave? Koľko je tu dnes boxov a koľko nových musí pribudnúť, aby bolo mesto pripravené na budúcnosť a požiadavky jeho obyvateľov?
 • Pohľad mesta a Ministerstva dopravy SR na to, ako by mala prebiehať výstavba boxov. Čo dnes bráni efektívnej výstavbe boxov vo väčších mestách? Aký je dialóg medzi mestami a logistickými firmami?
 • Bude stačiť aby boli boxy umiestnené len obchodných centrách a na súkromných plochách? Prečo by mali byť v pešej dostupnosti pre väčšinu obyvateľov?
 • Rastúci e-commerce má nezanedbateľný vplyv na logistiku a jej uhlíkovú stopu. Ako teda môže “last mile” doručovanie k zákazníkovi vyzerať a šetriť prírodu?

Srdečne Vás pozývame!

Podujatie budú moderovať Tomáš Szmrecsányi a Gabriel Tóth.

*Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Bližšie info:

Anna Olexová
anna.olexova@newsandmedia.sk +421 905 900 612

Program


8:30 - 9:00

Registrácia a ranný coffee break

9:00 - 9:10

Príhovor štátneho tajomníka Ministerstva dopravy SR Jaroslava Kmeťa

9:10 - 10:20

1. Blok – Zelená nákladná doprava: Sny a realita na Slovensku a budúcnosť alternatívnych pohonných látok a potenciál železničnej nákladnej dopravy
Pozvanie do diskusie prijali:

 • Jaroslav Kmeť, Štátny tajomník Ministerstva dopravy SR
 • Iveta Šurganová, Finančná riaditeľka pre región Juhovýchodnej Európy, Dachser
 • Pavol Jančovič, generálny riaditeľ TOPNAD, člen prezídia ČESMAD Slovakia
 • Radoslav Jonáš, Generálny sekretár, ZVVB Združenie pre výrobu a využitie biopalív
 • Miroslav Ľupták, Riaditeľ sekcie podpory predaja a marketingu, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
10:20 - 10:40

Coffee break

10:40 - 11:40

2. Blok – Intralogistika: Automatizácia a robotizácia logistických a výrobných procesov s cieľom zvýšiť efektivitu a zároveň znížiť nielen náklady, ale aj skleníkové emisie
Pozvanie do diskusie prijali:

 • Matej Hrnčár, Key Account Manager, STILL SR
 • Michal Levák, Head of Logistic spoločnosti Alza
 • Dušan Šutka, SysTech Group s.r.o.
 • Vojtěch Dočkalík, Riaditeľ pobočky Hradec Králové, LogEx Logistics s.r.o.
 • Pavol Kohár, Business Development Manager, NAUT GROUP SK s.r.o.
11:40 - 11:50

Coffee break

11:50 - 12:50

3. Blok – Digitalizácia a robotizácia v logistike a jej benefity v snahe dosiahnuť okrem efektivity procesov aj uhlíkovú neutralitu
Pozvanie do diskusie prijali:

 • Andrej Barták, Sales Engineer  – Advanced Applications, Špecialista na automatizáciu,
  STILL SR
 • Ivan Pastier, Business Development Director, CTP Slovensko
 • Marek Gajarský, Projektový manažér Smart Industry divízie spoločnosti ANASOFT
 • Ondrej Gombárik, Konateľ spoločnosti, LAST MILE
12:50 - 13:30

Obed

13:30 - 14:40

4. Blok – Development: Výstavba a prevádzka logistických parkov a skladov v tieni inflácie a pod tlakom udržateľnosti
Pozvanie do diskusie prijali:

 • Erik Ivaničko, Riaditeľ Panattoni Slovakia
 • Jakub Velko, Head of Industrial Agency, 108 AGENCY, s.r.o.
 • Ivan Petráš, Country Manager Slovakia, spoločnosť PlanRadar
 • Milan Zelina, MILAN architecture, s.r.o.
 • Pavol Kováčik, Prezident, ZVÄZ STAVEBNÝCH PODNIKATEĽOV SLOVENSKA
14:40 - 15:00

Coffee break

15:00 - 16:00

5. Blok – Mestská logistika: Ekológia, udržateľnosť a reálne náklady v rámci procesu elektrifikácie a budúcnosť balíkoboxov v mestách a obciach
Pozvanie do diskusie prijali:

 • Alexander Jančo, Výkonný riaditeľ, Packeta Slovakia
 • Peter Pavuk, Generálny riaditeľ, DPD
 • Jozef Maják, Projektový manažér, Slovenská pošta
 • Rastislav Žembery, Product Manager for e-mobility ZSE Drive

Spíkri


Jaroslav Kmeť
Štátny tajomník, Ministerstvo dopravy SR
Erik Ivaničko
Director, Panattoni Slovakia
Alexander Jančo
Výkonný riaditeľ, Packeta Slovensko
Ondrej Gombárik
Konateľ spoločnosti Last Mile
Iveta Šurganová
Finančná riaditeľka pre región Juhovýchodnej Európy, Dachser
Rastislav Žembery
Produktový manažér pre New Business Development, ZSE Drive
Gabriel Tóth
Moderátor podujatia, CEO agentúry New School Communications
Ivan Pastier
Business Development Director, CTP Slovensko
Pavol Jančovič
Generálny riaditeľ TOPNAD, člen prezídia ČESMAD Slovakia
Andrej Barták
Sales Engineer – Advanced Applications, Špecialista na automatizáciu, STILL SR
Matej Hrnčár
Key Account Manager, STILL SR

Partneri


ORGANIZAČNÝ GARANT

USPORIADATEĽ

ZÁŠTITA

GENERÁLNI PARTNERI

HLAVNÍ PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

PARTNER

Video


Sociálne siete


Výstupy z konferencie


Zadali ste nesprávne heslo alebo meno. Prosím skúste to znovu.