Parkovacia politika 2024

Parkovanie budúcnosti v slovenských podmienkach

Info o podujatí


Mestá na Slovensku prechádzajú  „reformou“ parkovania. Hľadajú spôsoby, ako zvládnuť a zosúladiť požiadavky obyvateľov na nové parkovacie miesta s priestorovými, legislatívnymi aj finančnými možnosťami.  

Čo prinieslo posledných 12 mesiacov v oblasti parkovania na Slovensku? Aké výsledky a ponaučenia ponúkajú projekty regulácie parkovania v našich mestách? Čím nás môžu inšpirovať príklady dobrej praxe zo zahraničia? Ako prekonávať rôznorodé prekážky pri zavádzaní regulácie? Ako akcelerovať digitalizáciu parkovania či otvoriť trh v oblasti platieb za parkovanie? 

Tieto a veľa ďalších zaujímavých tém prinesie TREND KONFERENCIA – PARKOVACIA POLITIKA 2024.  Ponúkneme inšpiratívne diskusie a skúsenosti odborníkov a zástupcov jednotlivých slovenských a európskych miest.

Bližšie info:

Anna Olexová
anna.olexova@newsandmedia.sk +421 905 900 612

Partneri


ORGANIZAČNÝ GARANT

USPORIADATEĽ

EXKLUZÍVNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

Sociálne siete


Výstupy z konferencie


Zadali ste nesprávne heslo alebo meno. Prosím skúste to znovu.