Green manažment 2022

Aké sú výzvy a príležitosti zelenej transformácie pre slovenské firmy a investorov?

Info o podujatí


Konferencia prinesie pohľad na zaujímavé témy z oblasti green manažmentu, na ktoré sa pozrieme spolu s odborníkmi.

Témy konferencie:

Investície do nízkouhlíkovej budúcnosti

Farbou budúcnosti má byť zelená. Dlhodobou stratégiou Európskej únie je výrazná dekarbonizácia, avšak nastavenie udržateľnejšej trajektórie vyžaduje aktívnu spoluúčasť priemyslu a rozsiahle investície. 

Energeticky efektívne budovy

Dôraz na úsporu energií má byť v základoch každej modernej firmy. Dosiahnuť ju možno správnou voľbou stavebných materiálov, ale aj technológií. Budovy napokon môžu potrebnú energiu vyrábať aj lokálne. 

 Zelená firemná flotila

Na tvorbe emisií má najväčší podiel práve doprava. Na firmy naprieč odvetviami rastie tlak, aby prepravu surovín a tovarov realizovali zelenšími alternatívami. Výzvou je dostupnosť vhodných vozidiel, ale aj infraštruktúra.

Cirkulárna ekonomika na Slovensku

Udržateľnosť sa týka aj využívania surovín a snaha o ich návrat do výroby v čo najväčšej miere. Dôležitú úlohu v dosiahnutí obehového hospodárstva je recyklácia, aj tá však má svoje limity. Otvára sa preto otázka, ako efektívne nakladať s odpadom.

 

Bližšie info:

Anna Olexová
anna.olexova@newsandmedia.sk +421 905 900 612

Sociálne siete


Výstupy z konferencie


Zadali ste nesprávne heslo alebo meno. Prosím skúste to znovu.