Zdravotnícky manažment 2024

Prevencia - stratégia pre úspešnú budúcnosť

Minulé podujatia zo série Zdravotnícky manažment.

Info o podujatí


Tradičná konferencia týždenníka TREND opäť prinesie zaujímavé témy a diskusie, ktoré rezonujú v oblasti zdravotníctva.

 1. Finančné zdravie
  Finančne predikovateľné prostredie je kľúčové pre konkurenciu stakeholderov, ktorá ich bude motivovať k práci na inováciách a zlepšení dostupnej zdravotnej starostlivosti v období jej nedostatku. S odborníkmi a manažérmi budeme diskutovať o ich potrebách a víziách.
 2. Zdravie nemocníc a ambulancií
  Pre správne fungovanie systému poskytovania zdravotnej starostlivosti sú kľúčové zdravé nemocnice a zdravé ambulancie. „Ozdravia“ ich tabuľky úradníkov alebo bude potrebná iná zmena?
 3. Zdravie pacientov
  Slovensko je na chvoste rebríčkov v oblasti odvrátiteľných úmrtí, kardiovaskulárnych chorôb aj onkologických ochorení.
 4. Zdravie lekárov a sestier
  Pandémia covid-19 výrazným spôsobom ovplyvnila duševné zdravie, kondíciu a motiváciu tých, ktorí sa o naše zdravie starajú dennodenne. Lekárov a sestier sa budeme pýtať, ako môžeme systémovo zlepšiť ich pracovné podmienky tak, aby boli motivovaní svoje povolanie robiť najlepšie ako vedia.
 5. Zdravá budúcnosť
  Zdravotníctvo si vyžaduje systémové zmeny na to, aby sa stalo udržateľným. Potrieb sektoru je mnoho. Odborníkov a kompetentných sa budeme pýtať, aké kľúčové zmeny potrebujeme uroiť na to, aby sa úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti aspoň udržala.

Bližšie info:

Anna Olexová
anna.olexova@newsandmedia.sk +421 905 900 612

Partneri


ORGANIZAČNÝ GARANT

USPORIADATEĽ

ODBORNÝ GARANT

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

Sociálne siete


Výstupy z konferencie


Zadali ste nesprávne heslo alebo meno. Prosím skúste to znovu.