Udržme domáce firmy v rukách slovenských rodín

Rodinné firmy 2018

Minulé podujatia zo série TREND Fórum.

Info o podujatí


Istoty hľadania nových lídrov rodinných podnikov

Ako plynulo prilákať deti do rodinného podnikania
Sprehľadnenie podniku na prechod pod novú generáciu
Slabiny a tromfy rodinných firiem
Ako preniesť na nasledovníkov podnikateľský kumšt i kontakty
Mladistvejší prístup nasledovníkov potrebuje od zakladateľov šancu
Aj externý manažér nemusí byť zlou voľbou
Keď deti hneď nepreberú manažovanie môžu byť aspoň dobrými investormi

Ako udržať firmu v rukách rodiny v dobrej kondícii naozaj dlhodobo

Ako rozdeliť majetok medzi dedičov bez rodinných sporov
Čo viac môže pre hladšie nástupníctvo urobiť štát
Najväčšie úskalia medzigeneračného presunu rodinného majetku
Najzložitejší rébus – dať firmu iba aktívnym či všetkým svojim deťom
Čo očakávať od rodinných holdingov, trustov a zahraničných kont
Metódy uchovávania celistvosti rodinných firiem

Bližšie info:

Nina Dzedzinová

Účasť je bezplatná. Registrácia nutná na:

Program


9.00 – 9.30 h

Registrácia účastníkov

9.30 – 12.00 h

Istoty hľadania nových lídrov rodinných podnikov

Pódiový rozhovor generácií:
Karol Pavlů, podpredseda Dozornej rady, PPA Controll
Darina Pavlů, predseda Dozornej rady, PPA Controll

Panelová diskusia:
Karol Pavlů, podpredseda Dozornej rady, PPA Controll
Matej Krajčík, manažér pre predajne, 101 drogérie
Veronika Konštiaková, konateľka, KON-RAD
Mario Fondati, Managing Client Partner, Amrop Slovakia
Andrej Zsoldos, manažér M&A Advisory, KPMG

Moderuje: Ivan Haluza, zástupca šéfredaktora týždenníka TREND

12.00 – 13.00 h

Obed

13.00 – 15.00 h

Ako udržať firmu v rukách rodiny v dobrej kondícii naozaj dlhodobo

Panelová diskusia:
Štefan Rosina, predseda predstavenstva, Matador Holding
Kristína Lang, konateľka, Medeko Cast
Michal Šubín, Head of Family office, RSM Tacoma
Róbert Pružinský, partner advokátskej kancelárie, Malata, Pružinský, Hegedűš & Partners
Michal Orlovský, Head of Erste Private Banking

Moderuje: Xénia Makarová, reportérka týždenníka TREND

Spíkri


Mario Fondati
Managing Client Partner, Amrop Slovakia

Kristína Lang
konateľka Medeko Cast

Spolu s otcom Pavlom Demačkom už dcéra Kristína vedenie ich považškobystrickú zlievareň s dvoma stovkami zamestnancov pričom ju otcovi pomohla pozdvihnúť z ťažších pokrízových rokov. Otec pritom tento rok už vo firme stihol aj transformáciu vlastníctva - spolu s ním i dcérou Kristínou úž vlastnia zhodný pätinový podiel ich zlievarne aj traja ďalší Demačkovci.

Štefan Rosina
prezident spoločnosti Matador Group

Narodil sa v Púchove. Vyštudoval chemickotechnologickú fakultu SVŠT v Bratislave v roku 1984 a doktorandské štúdiá ukončil na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 1998. Technickou univerzitou v Ostrave bol vymenovaný za docenta pre odbor riadenia priemyslových systémov a titul MBA získal na Technickej univerzite Viedeň. Do Matadoru nastúpil 2. 8. 1984 po absolvovaní VŠ. Pracovať začal od pozície robotníka v zmenovej prevádzke a postupne prešiel odbornými pozíciami pri vývoji pneumatík, na úseku technického riaditeľa, neskôr sa stal riaditeľom investičného rozvoja spoločnosti. Stál na čele spolupracovníkov, s ktorými pripravil novú koncepciu rozvoja spoločnosti v rokoch 1998 – 2000, a dostal sa na čelo spoločnosti ako prezident pri jej realizácii. V čele spoločnosti stojí dodnes a je laureátom viacerých domácich a zahraničných ocenení v rôznych manažérskych anketách.

Darina Pavlů
predseda Dozornej rady, PPA Control

Je spoluzakladateľom najstaršej slovenskej podnikateľskej organizácie Združenia podnikateľov Slovenska. V ním spoluvlastnenom dodávateľovi automatizovaných systémov a elektroinštalácií pre energetické diela i priemyselné fabriky PPA Control už pôsobí aj jeho dcéra Darina – obaja sú členmi Dozornej rady podniku

Karol Pavlů
podpredseda Dozornej rady, PPA Control

Je spoluzakladateľom najstaršej slovenskej podnikateľskej organizácie Združenia podnikateľov Slovenska. V ním spoluvlastnenom dodávateľovi automatizovaných systémov a elektroinštalácií pre energetické diela i priemyselné fabriky PPA Control už pôsobí aj jeho dcéra Darina – obaja sú členmi Dozornej rady podniku

Matej Krajčík
manažér pre predajne 101 drogérie

V rodinnej firme svojho otca na predaj drogérie 101 drogerie, ktorá je jedným z najväčších tuzemských hráčov svojej brandže, pracuje bývalý futbalista už od roku 2013. Stará sa hlavne o predajne i sklady spoločnosti. Jeho brat zasa vedie druhý menší biznis rodiny - rodinnú farmu. Otec Emil už postupne chystá na synov aj prevod vlastníctva.

Michal Šubín
Head of Family office, RSM Tacoma

Róbert Pružinský
partner advokátskej kancelárie MPH Advocates

Andrej Zsoldos
manažér M&A Advisory, KPMG

Veronika Konštiaková
KON-RAD

V tradičnej obchodnej spoločnosti svojho otca Pavla Konštiaka KON-RAD, ktorá patrí k najväčším tuzemským obchodníkom s potravinami a spotrebným tovarom, pôsobí jeho dcéra už od roku 2007

Michal Orlovský
Head of Erste Private Banking

Partneri


Organizačný garant

Usporiadateľ

Hlavní partneri

Partneri

Sociálne siete


Výstupy z konferencie


Zadali ste nesprávne heslo alebo meno. Prosím skúste to znovu.