TOP manažment 2018

Slovenskí manažéri so svetovým rukopisom / Slovak Managers with a Global Footprint

Minulé podujatia zo série TOP manažment.

Info o podujatí


Karta sa začína obracať. Keď na Slovensku odštartovala ekonomická transformácia, na čelo mnohých slovenských firiem sa postavili manažéri zo zahraničia. Dnes je to naopak – vyrástla nová generácia slovenských manažérov, ktorí sa ujali vedenia domácich firiem. A mnohí sa presadili vo svete a z významných postov v globálnych firmách rozhodujú o ich stratégiách, inováciách a riadia transformačné zmeny.

Týždenník TREND pripravil výnimočnú logistickú akciu. Na konferencii TOP manažment sa v jeden deň na jednom mieste stretnú slovenskí manažéri, ktorí sa úspešne podieľajú na riadení svetových firiem a ich práca a podnikanie vzbudzujú rešpekt všetkých vrátane konkurentov. Do Bratislavy sa zlietnu z rôznych kútov planéty, aby v dialógoch „one to one“ s redaktormi TRENDU hovorili nielen o svojich osobných úspechoch, ale dovolia tiež nazrieť do diania v rôznych segmentoch a načerpať z ich know-how.

O Slovákoch sa zvykne vravieť, že sú pracovití, húževnatí, ochotní, flexibilní, vzdelaní… Čo ešte treba pre úspech vo svete? Do akej miery rozhoduje talent, podnikavosť, kreativita, inovatívnosť či diplomacia? Aké pravidlá treba rešpektovať vo vyspelom biznise? Aké kroky vedú na vrchol pyramídy vo významných korporáciách? Majú to aj za hranicami ženy v TOP biznise ťažšie ako muži? Ako sa na Slovákov pozerajú ľudia z iných krajín? Kde sú naše konkurenčné výhody a kde rezervy? Tieto otázky prediskutujeme s pozvanými manažérmi a ďalšie im môžete položiť priamo z publika.

Účasť na konferencii potvrdil Henry Kallan, majiteľ luxusných hotelov v New Yorku, Toronte i v strednej Európe, Peter Stračár, prezident a CEO GE Europe, Jozef Síkela, člen predstavenstva Erste Group,  Martin Sedlacký, prevádzkový riaditeľ a člen predstavenstva Air Baltic, člen dozornej rady Latvenergo, Kristína Gaál Drobcová, Vice President Finance Operations EMEA, Corporate Finance Johnson Controls, Lucia Waldner, poradkyňa predsedníctva Swiss Finance Council, riaditeľka nadácie Zürcher Journalistenpreis, Braňo Vargic, COO v Home Credit Vietnam, Ivan Mikloš, hlavný ekonomický poradca ukrajinského premiéra, Erik Antoš, viceprezident Minimally Invasive Therapies Group – CEMA (Central & Eastern Europe, Middle East and Africa) Medtronic, a aj špeciálny hosť Peter Hámor, horolezec a držiteľ „koruny Himalájí“.

Zaznačte si do pracovných kalendárov 6. november. Tento deň bude sviatkom úspešného biznisu – na konferenciu večer nadviaže galavečer TREND TOP, slávnostné odovzdávanie výročných cien týždenníka TREND za mimoriadne podnikateľské výsledky – Firma roka, Banka roka, Poisťovňa roka, Manažér roka, Investor roka a Daňovník roka (TAXPARENCY®). Táto slávnosť slovenského biznisu sa uskutoční 6. novembra 2018 v budove Slovenskej filharmónie o 19.30 h.


Soon, the tables will be turned. When economic transformation started in Slovakia, managers from abroad took hold of the steering wheel of many Slovakian companies.

Nowadays, it´s the other way round – a new generation of Slovak managers has grown up who have taken the lead in domestic companies. And many of them asserted themselves globally, and, holding senior positions in global companies, they take decisions on their strategies, innovations and manage transformational changes.

The TREND weekly organised a special logistic event. Slovak managers who are successfully involved in running global companies, and their work and business elicit respect of all, including their competitors, will meet on one day in one place at the TOP Management conference. They will fly in to Bratislava from different corners of our planet to engage in „one to one“ dialogues with the TREND editors to both talk about their personal achievements as well as to allow a look behind the scenes in various segments and to tap into their know-how.

Slovaks are said to be diligent, tough, willing, flexible, educated… What more is needed to be successful in the world? To what extent are talent, entrepreneurship, creativity, innovativeness or diplomacy of critical importance? What rules have to be respected in advanced business? What steps lead to the top of the pyramid in renowned corporations? Is it also true abroad that women have it more difficult than men in TOP business? How do people from other countries view Slovaks? What are our competitive advantages and where do we have reserves? We will discuss these questions with the invited managers and you can ask them more questions directly from the audience.

The attendance to the conference was confirmed by Henry Kallan, owner of luxury hotels in New York, Toronto as well as in Central Europe, Peter Stračár, prezident a CEO GE Europe, Martin Sedlacký, COO and a member of management board of Air Baltic, member of supervisory board of Latvenegro, Kristína Gaál Drobcová, Vice President Finance Operations EMEA, Corporate Finance Johnson Controls, Lucia Waldner, advisor to the chairs of Swiss Finance Council, director of Zürcher Journalistenpreis, Braňo Vargic, COO of Home Credit Vietnam, Ivan Mikloš, chief economic adviser of the Ukrainian prime minister, Erik Antoš, vicepresident Minimally Invasive Therapies Group – CEMA (Central & Eastern Europe, Middle East and Africa) Medtronic, as well as the special guest Peter Hámor, mountaineer and holder of the „Crown of the Himalayas“.

Mark 6th November in your business schedules. This day will be a celebration of successful business – in the evening, the conference will be followed by a formal annual TREND awards ceremony for extraordinary business achievements – Company of the Year, Bank of the Year, Insurance Company of the Year, Manager of the Year, Investor of the Year and Taxpayer of the Year (TAXPARENCY®).

Bližšie info:

Daniel Pšenák
daniel.psenak@newsandmedia.sk (02) 3213 1222

Program


8.00 - 9.00 h

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV A RANNÁ KÁVA S TÝŽDENNÍKOM TREND

9.00 - 10.45 h

Otvorenie konferencie – Oliver Brunovský, šéfredaktor týždenníka TREND

Peter Stračár, prezident a CEO GE Europe & Ivan Haluza, zástupca šéfredaktora týždenníka TREND

Jozef Síkela, člen predstavenstva Erste Group & Eva Mihočková, reportérka týždenníka TREND

Braňo Vargic, COO Home Credit Vietnam & Marián Leško, komentátor týždenníka Trend

10.45 - 11.15 h

PRESTÁVKA

11.15 - 12.15 h

Ivan Mikloš, hlavný ekonomický poradca ukrajinského premiéra & Ján Záborský, zástupca šéfredaktora týždenníka TREND

Lucia Waldner, poradkyňa predsedníctva Swiss Finance Council, riaditeľka nadácie Zürcher Journalistenpreis & Xénia Makarová, reportérka týždenníka TREND

12.15 - 13.15 h

OBED

13.15 - 14.45 h

Peter Hámor, horolezec a držiteľ „koruny Himalájí“ & Martin Čánik, TREND konferencie

Kristína Gaál Drobcová, Vice President Finance Operations EMEA, Corporate Finance Johnson Controls & Lukáš Kvašňák, reportér týždenníka TREND

Erik Antoš, viceprezident Minimally Invasive Therapies Group – CEMA (Central & Eastern Europe, Middle East and Africa) Medtronic & Branislav Benčat, šéfredaktor trend.sk

14.45 - 15.15 h

PRESTÁVKA

15.15 - 16.30 h

Martin Sedlacký, prevádzkový riaditeľ a člen predstavenstva Air Baltic, člen dozornej rady Latvenergo &  Tomáš Nejedlý, reportér týždenníka TREND

Henry Kallan, majiteľ Library Hotel Collection, siete luxusných hotelov, Peter Schultz, Lead Director Public Storage Business Parks & Oliver Brunovský, šéfredaktor týždenníka TREND, Ľubomír Jurina, TREND konferencie

Spíkri


Peter Stračár
prezident a CEO GE Europe
Jozef Síkela
člen predstavenstva Erste Group
Braňo Vargic
COO, Home Credit Vietnam
Ivan Mikloš
hlavný ekonomický poradca ukrajinského premiéra
Lucia Waldner
poradkyňa predsedníctva Swiss Finance Council, riaditeľka nadácie Zürcher Journalistenpreis
Peter Hámor
horolezec a držiteľ „koruny Himalájí“
Kristína Gaál Drobcová
Vice President Finance Operations EMEA, Corporate Finance Johnson Controls
Erik Antoš
vice president Medtronic
Martin Sedlacký
prevádzkový riaditeľ a člen predstavenstva Air Baltic, člen dozornej rady Latvenergo
Henry Kallan
majiteľ Library Hotel Collection, siete luxusných hotelov, Peter Schultz, Lead Director Public Storage Business Parks
Peter Schultz
prezident Public Storage Business Park

Partneri


Organizačný garant

Usporiadateľ

Generálny partner konferencie, partner ocenenia Investor a Manažér roka

Generálny partner konferencie a partner ocenenia Firma roka

Generálny partner konferencie

Reklamní partneri

Partner

Gastro partneri

Partner TREND TOP 2018

Banka roka

Daňovník roka (TAXPARENCY®)

Manažér roka

Poisťovňa roka

Mediálny partner

Fotogaléria


Sociálne siete


Výstupy z konferencie


Zadali ste nesprávne heslo alebo meno. Prosím skúste to znovu.