SMART INDUSTRY 2018

Pripravte sa! Začína éra inteligentného priemyslu

Minulé podujatia zo série SMART Industry.

Info o podujatí


Nové, prelomové technológie naštartovali premenu dnešných priemyselných podnikov. Výrobu aj logistiku vnímame z novej perspektívy, dívame sa na ňu pohľadom budúcnosti. Ak chcú podniky na trhu uspieť, musia byť „smart“. Využívať smart technológie a procesy a prepájať ich tak, aby sa reálne, digitálne a virtuálne prostredie spojili do jedného uceleného sveta. Ich priesečník je východiskom pre správne rozhodnutia. Podniky ich musia prijímať prakticky nepretržite, ak chcú napredovať a vyrábať efektívne. Lebo najmä o to ide!

Technologická spoločnosť CEIT a týždenník TREND pripravili nový formát konferencie s názvom Smart Industry. Nadväzuje na témy úspešných podujatí Digitálny podnik a Národné fórum produktivity a spojí ich do jedného celku. Predstaví nielen moderné technológie pre smart výrobu a logistiku, ale prinesie odpovede na otázky, ako využiť smart riešenia, šikovne ich aplikovať a riadiť celé výrobné systémy. Stretneme sa už túto jeseň, 16. a 17. októbra 2018 v Žiline.

16. október

Priemysel „smart“ optikou

Ako využívajú priemyselné podniky moderné pokrokové technológie a čo ich k tomu motivuje? Pozrieme sa na priemyselné podniky (a do priemyselných podnikov) zajtrajška a budeme diskutovať o tom, na čo sa priemysel nepochybne musí pripraviť. Pretože prichádzajúce technologické trendy nie sú len možnosťou, ale nevyhnutnosťou. Kam smerujú?

Riešenia pre Smart Industry

Výroba a logistika potrebuje smart technológie a riešenia. Spájajú reálny svet s digitálnym i virtuálnym do jedného funkčného celku. Prečo je to nevyhnutné a aké výhody to prináša? Ako sa v praxi, v reálnom priemyselnom prostredí osvedčili špičkové technológie? Aké novinky prinášajú technológie spracovania avizualizácie dát, digital factory, internetu vecí aumelej inteligencie?

Ako funguje smart fabrika?

Čo všetko sa musí zmeniť, aby sa celá továreň, nielen jej časti, stala inteligentnou? Ako vytvoriť infraštruktúru, ktorá sa stane platformou pre kooperáciu riadiacich, výrobných a logistických inteligentných systémov? Smart fabrika potrebuje aj „smart“ ľudí, pretože nové technológie zmenia chápanie pojmu „zamestnanci“. Budú partnerom ľudí vo výrobe aj na manažérskych postoch ačoraz viac začnú spolurozhodovať. Akých ľudí potrebuje smart továreň?

Produktivita budúcnosti

Ako kapitalizovať potenciál inteligentných technológií? Vyrábať efektívne je podmienkou prežitia každého podniku. Ako sa bude merať produktivita vo fabrikách budúcnosti? Aj v klasických výrobných závodoch sa ľuďom „uvoľnia ruky“ pre samostatnosť akreativitu. Nastane dynamické obdobie agility a vzniknú nové biznis modely, ktoré opätovne rozdajú karty na trhu. Akýsi predobraz budúcnosti priemyslu poskytujú súčasné inovatívne firmy „novej ekonomiky“.

17. október

Exkurzie spojené s workshopom

Kia Motors Slovakia, Teplička nad Váhom (obmedzená kapacita 50 miest) workshop a exkurzia v závode

Continental Matador Rubber, Púchov (obmedzená kapacita 50 miest) exkurzia v závode

eDocu workshopAké sú prvé kroky digitalizácie a podpory údržbových prác – „Digitalization Step by Step”
Hotel Holiday Inn, Žilina

REGISTRÁCIA NA EXKURZIE JE UZAVRETÁ!

Bližšie info:

Daniel Pšenák
daniel.psenak@newsandmedia.sk (02) 3213 1222

Program


16. október
8.00 – 9.00 h

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV A RANNÁ KÁVA

9.00 – 9.20 h

Otvorenie

Oliver Brunovský, šéfredaktor týždenníka TREND
Jozef Klein
, CEO a predseda predstavenstva, Asseco
Boris Duľa, CEO, CEIT

Moderátor konferencie: Christopher Plant, The Voice of Automotive Business

9.20 – 10.20 h

Priemysel „smart“ optikou (diskusia o trendoch)

Prof. Milan Gregor, CEIT
Lars Kragsig Højgaard, Director Modular Skylights Supply, VELUX Modular Skylights, Hørsholm, Denmark (vystúpenie v AJ)
Andrzej Soldaty, Leader of the Project „Future Industry Platform”, Ministry of the Entrepreneurship and Technology (vystúpenie v AJ)
Patrik Horný, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky a informačného manažmentu, ZSSK

10.20 – 10.40 h

PRESTÁVKA

10.40 – 11.50 h

Riešenia pre Smart Industry I.

Future of Track&Trace Systems – Lesson Learnt from Customers
Milan Šimek, CEO, Sewio Networks

Driving the Digital Enterprise for discrete industries
Marian Filka
, manažér Digital Enterprise pre divíziu Digital Factory a Process Industries and Drives, Siemens

Possibilities of industry 4.0 in production companies
Markus Haller, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Asseco Solutions (prednáška v AJ)

11.50 – 12.10 h

PRESTÁVKA

12.10 – 13.00 h

Riešenia pre Smart Industry II.

Využitie technológie RPA ako prvok Smart Industry
Barbora Mirková
, manager in the Department of Performance Improvement EY CZ a Matúš Gejdoš, Consultant

Príležitosti pre zlepšenie fungovania fabriky
Martin Morháč, Chairman of the Board SOVA Digital a Milan Lokšík, Head of Digital Manufacturing Division, SOVA Digital

Smart Industry based on 3DEXPERIENCE Twin
Roman Lisičan
, Managing Director, TechniaTranscat

13.00 – 14.00 h

OBED

14.00 – 16.00 h

Ako funguje smart fabrika?

Transformation of labor production to Sm@rt Factory (Case study)
Jan Jørgensen, Senior Factory Manager VMS, VELUX Modular Skylights, Østbirk a Rastislav Ručkay, Smart Factory Project Manager, Supply Operational Excellence, VELUX A/S, Denmark (prezentácia v AJ)

Danfoss Plant transformation towards Smart Factory
Jaroslav Šedivý, General manager, Danfoss Power Solutions, Slovakia

Zber a spracovanie údajov v procese výroby nábytku závodu
Peter Marcely, Financial department/IT Specialist, IKEA Industry Malacky Flatline

Decentralizované riadenie kapacít
Benjamin Götz
, Research Associate, Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA, Stuttgart (prezentácia v AJ)

Smart Infrastructure for Smart Energy
Filip Kadeřábek, Business Development Manager, Asseco Central Europe

16.00 – 16.20 h

PRESTÁVKA

16.20 – 17.40 h

Produktivita budúcnosti

Industry future
Jaroslaw Tworog, Vice president of the Executive Board, Polish Chamber of Commerce on Electronics and Telecommunications (prednáška v AJ)

Quick Response Manufacturing
Pascal Pollet, Chairman QRM Institute (prednáška v AJ)

Digitalizácia a nové obchodné modely
Roman Potrok, konateľ, Air Consulting

Smart technologies in plasma and laser cutting
Eva Stejskalová, Managing director, MicroStep

18.00 – 24.00 h

SPOLOČENSKÝ VEČER

17. október

Exkurzie spojené s workshopom

Kia Motors Slovakia, Teplička nad Váhom (obmedzená kapacita 50 miest) workshop a exkurzia závodu

Prehliadka výrobného závodu Kia Motors Slovakia zahŕňa návštevu dvoch výrobných prevádzok:
1. Zvarovňa – výrobná hala, kde je z jednotlivých vylisovaných panelov pozváraná surová karoséria,
2. Montážna hala – najväčšia výrobná hala, kde dochádza k finálnej montáži vozidiel.

Workshop

Názov: Ako „uchopiť“ cenné dáta o ľudskej práci
Workshop bude zameraný na jeden z aktuálnych problémov v priemyselnej ergonómii, a síce meranie a vyhodnocovanie akčných síl ruky pracovníkov v priemysle. Po prvýkrát bude v rámci tohto workshopu predstavený nový produkt spoločnosti CEIT, ktorý nesie názov CERAA Glove. Ide o unikátne spojenie vlastného hardvéru, softvéru a metodiky vyhodnocovania v zmysle legislatívy a európskych technických noriem.

Účastníci workshopu sa dozvedia všetky detaily o tomto riešení a na praktických príkladoch si vyskúšajú prácu s ním. Budú merať a hodnotiť ergonomické riziká, ktoré súvisia s vyvíjanými silami rúk v závislosti od úchopov, priamo na rizikových situáciách vybraných spoločnosťou KIA Motors Slovakia

V druhej časti workshopu čaká účastníkov exkurzia do závodu KIA Motors Slovakia

Continental Matador Rubber, Púchov (obmedzená kapacita 50 miest) exkurzia do závodu

Exkurzia je zameraná na proces výroby pneumatík s ukážkou vybraného výrobného zariadenia, vstupov do samotného procesu výroby a jeho priebehu. V závere účastníci uvidia podmienky a výstup z konkrétneho zariadenia.

Výroba pneumatík prebieha v 6 procesných sekciách:

• príprava kaučukových zmesí ( I. a II. stupeň, navažovanie chemikálií) – samostatná výrobná hala

• pogumovanie výstužných materiálov (pogumovanie oceľokordu a textilu) – výrobné priestory v starej hale

• príprava polotovarov (vytláčanie profilov, príprava lán, strihanie oceľokordu a textilu, príprava vnútornej gumy + špirály) – výrobné priestory v novej hale

• konfekcia pneumatík (len KMPU) – nová hala

• vulkanizácia pneumatík (vybraný hydraulický lis, ktorý sa práve otvára a zatvára + vizuálna kontrola) – nová hala

• finalizácia, kde sa kontrolujú a vyberajú pneumatiky pre jednotlivých zákazníkov.

Workshop
Aké sú prvé kroky digitalizácie a podpory údržbových prác – „Digitalization Step by Step”

eDocu, hotel Holiday Inn, Žilina

Workshop sa bude zaoberať veľmi aktuálnou problematikou – ako čo najjednoduchšie začať moderne podporovať pracovníkov v údržbe strojov a zariadení a ako získať údaje, ktoré by sme inak nedokázali získať. Tieto údaje sa neskôr dajú použiť pre vyššie úrovne strojového učenia a podpory nevýrobných činností.

Účastníci budú môcť zažiť, ako sa dá “siahnuť“ na nimi pripravené dáta iba dotykom alebo naskenovaním QR kódu bez nutnosti inštalovania akejkoľvek aplikácie. Zistia tiež, ako sa zbaviť papiera pomocou SaaS služieb systému eDocu, víťaza národného finále súťaže Central European Startup Awards v kategórii IoT (Best IoT startup).

Zároveň sa účastníci môžu presvedčiť o tom, aké jednoduché môžu byť prvé kroky a aké ľahké je pridávať postupne ďalšie informácie pre podporu iných prevádzkových činností, ako je napríklad výroba kontrolných zoznamov pre preventívnu údržbu, kontrola výkonu činností pri denných kontrolách a podobne.

Program ENG


16. OCTOBER
8.00 - 9.00 H

MORNING COFFEE & REGISTRATION

9.00 - 9.20 H

Opening

Oliver Brunovský, editor-in-chief, TREND
Jozef Klein
, CEO and Chairman of the Board, Asseco
Boris Duľa, CEO, CEIT

Moderator of the conference: Christopher Plant, The Voice of Automotive Business

9.20 - 10.20 H

Industry through “smart” optics (discussion about trends)

Prof. Milan Gregor, CEIT
Lars Kragsig Højgaard, Director Modular Skylights Supply, VELUX Modular Skylights, Hørsholm, Denmark, (speaking in English)
Andrzej Soldaty, Leader of the Project „Future Industry Platform”, Ministry of the Entrepreneurship and Technology (speaking in English)
Patrik Horný, Vice-Chairman of the Board of Directors and Director of the Department of Business and Information Management, ZSSK

10.20 - 10.40 H

COFFEE BREAK

10.40 - 11.50 H

Solutions for Smart Industry I.

Future of Track&Trace Systems – Lesson Learnt from Customers
Milan Šimek, CEO, Sewio Networks

Driving the Digital Enterprise for discrete industries
Marian Filka
, Digital Business Manager for the Digital Factory and Process Industries and Drives Division, Siemens

Possibilities of Industry 4.0 in Production Companies
Markus Haller, CEO and Chairman of the Board, Asseco Solutions (presentation in Eng.)

11.50 - 12.10 H

COFFEE BREAK

12.10 - 13.00 H

Solutions for Smart Industry II.

Using RPA technology as a Smart Industry element
Barbora Mirková
, manager in the Department of Performance Improvement EY CZ a Matúš Gejdoš, Consultant

Plant Operation Improvement Opportunities
Martin Morháč, Chairman of the Board SOVA Digital a Milan Lokšík, Head of Digital Manufacturing Division, SOVA Digital

Smart Industry based on 3DEXPERIENCE Twin
Roman Lisičan,
Managing Director, TechniaTranscat

13.00 - 14.00 H

LUNCH

14.00 - 16.00 H

How does a smart factory work?

Transformation of labor production to Sm@rt Factory (Case study)
Jan Jørgensen, Senior Factory Manager VMS, VELUX Modular Skylights, Østbirk, and Rastislav Ručkay, Smart Factory Project Manager, Supply Operational Excellence, VELUX A/S, Denmark (presentation in Eng.)

Danfoss Plant transformation towards Smart Factory
Jaroslav Šedivý, General manager, Danfoss Power Solutions, Slovakia

Data collection and processing in the plant furniture manufacturing process
Peter Marcely, Financial department/IT Specialist, IKEA Industry Malacky Flatline

Decentralized capabilities management
Benjamin Götz,
Research Associate, Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA, Stuttgart (presentation in Eng.)

Smart Infrastructure for Smart Energy
Filip Kadeřábek, Business Development Manager, Asseco Central Europe

16.00 - 16.20 H

COFFEE BREAK

16.20 - 17.40 H

Productivity of the future

Industry Future
Jaroslaw Tworog, Vice president of the Executive Board, Polish Chamber of Commerce on Electronics and Telecommunications (presentation in Eng.)

Quick Response Manufacturing
Pascal Pollet, Chairman QRM Institute (presentation in Eng.)

Digitalisation and New Business Models
Roman Potrok, executive manager, Air Consulting

Smart technologies in plasma and laser cutting
Eva Stejskalová, Managing director, MicroStep

18.00 - 24.00 H

Social networking evening

17. OCTOBER
9.00 - 13.00 H

Excursion & workshop

Kia Motors Slovakia, Teplička nad Váhom (limited capacity) workshop and Plant tour

The program includes:
– presentation about Kia Motors Slovakia,
– plant tour ( Body and Assembly shops).

Workshop:

Title: How to „pick up“ precious human labour data

Description: The workshop will focus on one of the current challenges in industrial ergonomics, specifically measurement and assessment of action forces of the workers´ arm/hand in the industry. CERAA Glove, a new product by CEIT, will be introduced for the first time at this workshop. It features a unique combination of in-house-developed hardware, software and assessment methodology compliant with the legislation and European technical standards.

The workshop participants will learn all details about this solution and will try working with it on practical examples. They will measure and assess ergonomic risks associated with the exerted arm/hand forces depending on grips, directly in risk situations selected by KIA Motors Slovakia.

In the second part of the workshop, participants will experience an excursion at the KIA Motors Slovakia plant.

Continental Matador Rubber, Púchov (limited capacity of 50 places) workshop and excursion at the plant

The excursion focuses on the tyre manufacturing process with a demonstration of a selected manufacturing machine, inputs into the actual manufacturing process and its course. At the end, participants will see the conditions and output of the particular machine.

Tyres are manufactured in 6 process sections:

•preparation of rubber mixes (stage I and II, weighing of chemicals) – separate manufacturing hall

•coating of body materials in rubber (coating of beads and fabric in rubber) – manufacturing premises in the old hall

•preparation of semi-finished products (tread pressing, preparation of cords, cutting of beads and fabric, preparation of the inner tyre + spiral – manufacturing premises in the new hall

•ready-made tyres (KMPU only) – new hall

•vulcanisation of tyres (a selected hydraulic press that is just opening and closing + visual inspection) – new hall

•finalisation, where tyres for various customers are inspected and selected.

eDocu – workshop, Holiday Inn

Spíkri


Jozef Klein
Generálny riaditeľ, Asseco Central Europe
Boris Duľa
CEO, CEIT
Christopher Plant
The Voice of Slovak Business
Prof. Milan Gregor
CEIT
Lars Kragsig Højgaard
Director Modular Skylights Supply, VELUX Modular Skylights, Hørsholm, Denmark
Andrzej Soldaty
Leader of the Project „Future Industry Platform”, Ministry of the Entrepreneurship and Technology
Patrik Horný
podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky a informačného manažmentu ZSSK
Milan Šimek
CEO, Sewio Networks
Marian Filka
manažér Digital Enterprise pre divíziu Digital Factory a Process Industries and Drives, Siemens
Markus Haller
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Asseco Solutions
Barbora Mirková
manager in the Department of Performance Improvement EY CZ

Partneri


Organizačný garant

Odborný garant

Usporiadateľ

Generálni partneri

Reklamní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Sociálne siete


Výstupy z konferencie


Zadali ste nesprávne heslo alebo meno. Prosím skúste to znovu.