Smart City 2019

Digitál je šanca aj pre slovenské mestá

Minulé podujatia zo série Smart City.

Info o podujatí


Doterajší spôsob rozvoja miest a obcí sa vyčerpal a ďalšie pokračovanie už prináša len hromadenie problémov. S bývaním, dopravou, ekológiou… Výmena na postoch primátorov a starostov po komunálnych voľbách signalizuje, že paradigma sa začína meniť. Takmer zázraky sa dnes očakávajú od konceptu smart city, do ktorého sa koncentrujú všetky nádeje spojené s inteligentnými technológiami. A hoci nik nepochybuje, že budúcnosť miest je digitálna, na zmenu stále treba politickú odvahu, odborný manažment, financie i podporu obyvateľov.

Ako môžu digitálne technológie zvýšiť kvalitu života v mestách? Ako pritiahnuť obyvateľov, aby sa zapojili do rozvoja a podieľali sa na inováciách, ktoré zvyšujú kultúrny i ekologický imidž svojho mesta a obce?

Inteligencia pre mesto
Zmeny v rozvoji miest a obcí si vyžadujú nový štýl komunálneho manažmentu. Všetko sa odvíja od strategickej vízie, treba vedieť, kam sa chce mesto dostať o desať i viac rokov bez ohľadu na dĺžku volebného obdobia. Potom všetky kroky smerujú k jednému cieľu a riešenia do seba zapadajú ako mozaika. Ani peniaze nemusia byť problém – možnosti financovania nikdy neboli lepšie ako práve v tomto čase.

Ekológia mení priority
Odborníci i aktivisti sprísňujú slovník: označenie klimatická zmena nahrádzajú naliehavejším výrazom klimatická kríza. Pre mladých ľudí sa životné prostredie stáva najdôležitejšou prioritou, ale zmena klímy zasahuje aj staršie generácie. Čo môžu urobiť mestá, aby udržali kvalitu života obyvateľov a nezhoršovali celkovú situáciu? Ako znížiť znečisťovanie ovzdušia, hromadenie odpadu a zabrániť prehrievaniu verejných priestorov?

Dáta nikdy neklamú
Mesto sa nestane smart vďaka lavičke so solárnou nabíjačkou alebo elektromobilu pre mestskú políciu. Digitálne technológie sú predovšetkým o obrovskom množstve dát, ktoré možno dômyselne prepojiť, komplexne nastaviť a predovšetkým – na ich základe rozhodovať a riadiť. To si vyžaduje otvoriť správu mesta a obce ďalším hráčom – súkromnému inovatívnemu sektoru, akademickej sfére i samotným obyvateľom.

Bez dopravy sa nepohneme
Mestá sa trápia s problémami s dopravou, často spôsobenými nevhodnou organizáciou dopravy, ako aj dlhodobým neriešením mobility ako celku. Aké sú inovatívne možnosti riešenia dopravy a čo sa doteraz najviac osvedčilo v slovenských podmienkach?

Bližšie info:

Nina Dzedzinová
nina.dzedzinova@newsandmedia.sk (02) 3213 1222

Program


8:00 – 9:00

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV A RANNÁ KÁVA S TÝŽDENNÍKOM TREND

9:00 – 10:00

Inteligencia pre mesto

Michal Kaliňák, hovorca, tajomník rady expertov ZMOS (Podpora ZMOS pre Smart Cities)
Denisa Žiláková, generálna riaditeľka, Sekcia centrálny koordinačný orgán, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (Eurofondy pre Smart Cities)
Stanislav Plevák, vedúci oddelenia pre verejný a neziskový sektor, Slovenská sporiteľňa (Financie pre rozvoj miest a obcí)

10:00 - 10:20

PRESTÁVKA

10:20 - 11:40

Ekológia mení priority

Martin Haluš, riaditeľ, Inštitút environmentálnej politiky, Ministerstvo životného prostredia SR
Jozef Pecho, klimatológ, Slovenský hydrometeorologický ústav
Zuzana Hudeková, krajinná architektka, MČ Bratislava-Karlova Ves (Projekt Odolné sídliská)
Marián Kobolka, konateľ, JRK Slovensko, Marek Kurinec, manažér odpadov, obec Košeca

11:40 - 12:00

PRESTÁVKA

12:00 - 13:00

Dáta nikdy neklamú

Igor Wzoš, predseda predstavenstva, Slovak Smart City Cluster
Jozef Šuran, Senior Presales Specialist, SAP Slovensko (Ako dáta zvyšujú inteligenciu mesta)
David Týr
, Innovation Manager – Internet of Things, T-Mobile Czech Republic & Slovak Telekom (Využitie nových komunikačných technológií v mestách a krajine)
Dávid Šoltýs, infračervený diagnostik, Aero Monitor (Monitorovanie energetických parametrov verejných stavieb)

13:00 - 14:00

OBED

14:00 – 15:50

Bez dopravy sa nepohneme

Marián Gogola, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita (Integrované dopravné plánovanie – potreba súčasných slovenských miest)
Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy, Magistrát hl. mesta Bratislavy
Peter Blaas, Antik Telecom (Zdieľaná mobilita v Košiciach)
Radoslav Markuš, Head of e-mobility v ZSE (Elektromobilita zvyšuje rýchlosť)
Peter Barlík, Data Scientist, Instarea + Martin Šveda, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta UK (Monitoring dopravných tokov ako základ pre rozhodovanie)
Pavel Pelikán, Výkonný riaditeľ, J&T Real Estate

Moderuje: Ľuboš Kasala, manažér Zelenej vlny, RTVS

Spíkri


Igor Wzoš
predseda predstavenstva, Slovak Smart City Cluster
Jozef Šuran
Senior Presales Specialist, SAP Slovensko
Radoslav Markuš
Head of e-mobility, Západoslovenská energetika
Marián Gogola
Katedra cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita
Michal Kaliňák
Hovorca, tajomník rady expertov, ZMOS
Jozef Pecho
klimatológ, Slovenský hydrometeorologický ústav
Denisa Žiláková
Generálna riaditeľka, Sekcia centrálny koordinačný orgán, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Peter Bánovec
Riaditeľ sekcie dopravy, Magistrát hl. mesta Bratislavy
Marek Kurinec
Manažér odpadov, obec Košeca
Martin Haluš
Riaditeľ, Inštitút environmentálnej politiky, Ministerstvo životného prostredia SR
Stanislav Plevák
Vedúci oddelenia pre verejný a neziskový sektor, Slovenská sporiteľňa

Partneri


Organizačný garant

Usporiadateľ

Generálni partneri

Mediálni partneri

Sociálne siete


Výstupy z konferencie


Zadali ste nesprávne heslo alebo meno. Prosím skúste to znovu.