Rodinné firmy 2023

Aj v r. 2023 sa budeme venovať téme, ktorá je veľmi vzácna a málo propagovaná.

Info o podujatí


Až polovicu malých a stredných podnikov na Slovensku tvoria rodinné firmy. Väčšina z nich bola založená po roku 1989 a dnes v nich prebieha generačná výmena.

Rodinné firmy často vychádzajú z viacgeneračných, rokmi overených prístupov. Kým prvá generácia považuje marketing za zbytočný, náročný a nevenuje mu príliš veľkú pozornosť,  druhá generácia sa aj vďaka moderným technológiám venuje potrebe marketingu výrazne viac.

Marketing je považovaný za kľúčový prvok akéhokoľvek podnikania. V súčasnom vysoko konkurenčnom podnikateľskom prostredí predstavuje značka tiež dôležitý zdroj diferenciácie. Odlišné prístupy v marketingu v nástupníckej generácii môžu mať výrazný vplyv na profitabilitu a celkové postavenie firmy na trhu.

Zameranie na posilnenie konkurencieschopnosti majú aj rodinné firmy. Existuje viacero možností, ako rozšíriť podnikanie na zahraničné trhy, tie sa však môžu od danej firmy a krajiny značne líšiť. Spolu s expanziou idú často ruka v ruke aj investície. Tie však namiesto od investora riešia rodinné firmy najmä prostredníctvom bankových úverov.

Ponúkneme Vám odpovede na otázky v nasledovných témach:

Rodinné firmy a legislatíva na Slovensku

 • Ako do rodinného podnikania zasahujú najnovšie právne a daňové úpravy?
 • Čo prinesie novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR? Čo je obsahom definície „vyšší zámer“?
 • Do akej miery sa dajú rodinné väzby v podnikaní ošetriť zákonom? Aké to má výhody a v čom sú riziká

Rodinné firmy a kríza

 • Ako uplynulé roky menili podnikateľskú stratégiu rodinných firiem?
 • Akým výzvam čelia rodinné firmy?
 • Rodinná firma ako prvok podpory sebestačnosti (rodinné agropodniky)
 • Rodinná firma ako hlavný hráč a inšpirácia v lokálnosti, udržateľnosti
 • Rodinné firmy a samosprávy – podpora miestnej zamestnanosti, úľavy na miestnych daniach a pod.

Zostane to v rodine

 • Prináša súčasná doba zmeny v téme nástupníctva v rodinných firmách?
 • Sú pre slovenské firmy na Slovensku zaujímavé zverenecké fondy ?
 • Prevod a predaj vlastníctva rodinnej firmy

Ako podporiť rodinné podnikanie?

 • Môže rodinné vlastníctvo firmy pôsobiť ako faktor diferenciácie produktov a služieb?
 • Ako rodinné firmy pracujú s brandingom?
 • Aký potenciál má značka rodinnej firmy?
 • Aká je stratégia marketingu rodinných firiem?

 Špecifiká pri expanzii a investovaní do rodinných firiem

 • Je crowdfunding vhodný aj pre rodinné firmy?
 • Aké sú špecifiká, riziká a výhody tejto formy investovania?
 • Kedy je správny čas na expanziu s rodinnou firmou?
 • Ako sa pripraviť na expanziu?

 *Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Bližšie info:

Anna Olexová
anna.olexova@newsandmedia.sk +421 905 900 612

Sociálne siete


Výstupy z konferencie


Zadali ste nesprávne heslo alebo meno. Prosím skúste to znovu.