Právnická firma roka 2019

Vydavateľstvo EPRAVO Group, s. r. o., v spolupráci s týždenníkom TREND vyhlasujú siedmy ročník súťaže Právnická firma roka 2019

Minulé podujatia zo série Právnická firma roka.

Info o podujatí


Vydavateľstvo EPRAVO Group, s. r. o., v spolupráci s týždenníkom TREND vyhlasujú siedmy ročník súťaže Právnická firma roka 2019

Pre aktuálny ročník sme vypísali tieto kategórie:

A) Odborné kategórie

1. Právo obchodných spoločností
2. Hospodárska súťaž
3. Reštrukturalizácia a insolvencia
4. Developerské projekty a nehnuteľnosti
5. Fúzie a akvizície
6. Bankovníctvo a financie
7. Duševné vlastníctvo
8. Telekomunikácie, právo informačných technológií
9. Pracovné právo
10. Verejné obstarávania
11. Sporová agenda
12. Daňové právo
13. Trestné právo
14. Energetika a energetické projekty

B) Zvláštna kategória:

Pro Bono & CSR

C) Hlavná cena:

1. Právnická firma roka – domáca advokátska kancelária
2. Právnická firma roka – medzinárodná advokátska kancelária

V kategóriách A) vyhlásime víťaza kategórie a dve skupiny. Prvú ako „veľmi odporúčané kancelárie“ a druhú ako „odporúčané kancelárie“.
V kategórii B) vyhlásime iba víťaza každej kategórie.
V kategórii C) vyhlásime iba víťaza každej kategórie.

Údaje sú rozhodujúce k dátumu 31.12.2018.

Dotazník obsahuje tri sekcie:

Časť A) obsahuje základné identifikačné údaje, počty osôb, kontaktnú osobu zodpovednú za komunikáciu s nami vo veciach hodnotenia, upresnenie kategórií, v ktorých kancelária pôsobí, počet a objem dokončených transakcií v jednotlivých kategóriách a Váš pohľad na trh v danej kategórii.

Časť B) obsahuje zoznam referencií a kontakty na konkrétne osoby, overenie referencií a zoznam transakcií za uplynulých dvanásť mesiacov. Časť B) je neverejná, slúži len v rámci hodnotenia a zaobchádza sa s ňou v režime „dôverné“.

Časť C) obsahuje verejnú prezentáciu kancelárie, ktorá bude predložená hodnotiteľom a ktorá bude slúžiť aj ako podklad pre spracovanie ročenky Právnická firma roka, vydávanej vydavateľstvom News and Media Holding a publikácie Významné advokátske kancelárie SR, vydávanej portálom EPRAVO.SK.

Posledný termín odovzdania vyplneného dotazníka (vo formáte MS WORD) je 20. február 2019.

Samostatný dotazník pošleme externým hodnotiteľom na posúdenie kvality jednotlivých kancelárií v hodnotených kategóriách a posúdenie významu a vplyvu jednotlivých transakcií. Poskytneme im iba údaje zo sekcie C), dotazníka a z verejne dostupných zdrojov.

Hodnotenie v kategóriách A) a B) sa bude skladať z dvoch navzájom nezávislých hodnotiacich metód bodovaním s maximálnou váhou 1/2 každej metódy z celku, a to:

a) hodnotenie oslovených externých hodnotiteľov nezávislých od účastníkov a usporiadateľa,
b) hodnotenie spoločnosti EPRAVO.SK, nezávislého subjektu dlhodobo monitorujúceho činnosť kancelárií.
c) v kategórii C) sa bude hodnotiť na základe klientskych transakcií, na základe súčtu umiestnení v kategórii A) a ďalej na základe vyhodnotení počtu, objemu a významu realizovaných transakcií.

Bližšie info:

Ingrid Schnürmacherová
ingrid.schnurmacherova@newsandmedia.sk (02) 3213 1213

Partneri


Organizátori

Organizačný garant

PARTNERI PRÁVNICKÁ FIRMA ROKA

PARTNERI JUDIKÁT ROKA

AUTOPARTNER

GASTROPARTNER

Sociálne siete


Výstupy z konferencie


Zadali ste nesprávne heslo alebo meno. Prosím skúste to znovu.