Parkovacia politika 2023

Ako nadizajnovať funkčnú parkovaciu politiku v každom meste

Info o podujatí


>>>REGISTRÁCIA JE UKONČENÁ, KONFERENCIA JE VYPREDANÁ, ĎAKUJEME<<<

Ako si poradiť s rastúcim počtom vozidiel a zároveň tlakom na dostupnosť parkovania a kvalitu verejného priestoru v mestách. To je aktuálna výzva pre primátorov mnohých slovenských miest.

Ako môže kvalitná mestská parkovacia politika zásadne zasiahnuť do rytmu mestskej dopravy a zvýšiť komfort života v mestách? Ako môže uľahčiť život obyvateľom aj podnikateľom, ktorí majú v regulovaných parkovacích zónach svoje prevádzky?

V čom v niektorých mestách zlyhávajú snahy o organizáciu mestskej politiky?
Z ktorých úspešných príbehov mestských parkovacích politík na Slovensku si možno vziať príklad?

Skúsenosti, overené riešenia a možnosti ponúkne TREND KONFERENCIA – PARKOVACIA POLITIKA 2023

 

Témy konferencie:

Ideály a prax v regulácii parkovania v mestách

Primátor Bratislavy Matúš Vallo – úvodná prezentácia na tému „Príbeh zrodu a prvého roku bratislavského Parkovacieho asistenta PAAS“

 • Skúsenosti z (politického) presadenia, zavedenia a prevádzkovania parkovacej politiky
 • Unikátna koncepcia plne digitálnej registrácie rezidentov a efektívneho schvaľovacieho procesu vďaka integrácii na verejné registre
 • Vyváženosť regulácie vďaka inovatívnym prvkom – parkovacie karty s časovým kreditom
 • Zapojenie mobilných parkovacích aplikácií od viacerých dodávateľov formou verejného návrhu

Panelová diskusia

 • Je parkovanie v meste právom alebo výsadou?
 • Ako zvládnuť a politicky ustáť zavedenie regulácie parkovania?  
 • Účastníkmi panelu budú primátori krajských a okresných miest
 • Príbehy regulácie parkovania v krajských a okresných mestách na Slovensku – zdieľanie skúseností z jej zavedenia a prevádzkovania parkovacích systémov
 • Nástrahy a riziká na ceste k lepšiemu parkovaniu v meste
 • Parkovacia politika vo svetle zvýšenia komfortu mestského života a skvalitneniu verejného priestoru
 • Od vízie regulácie k jej uskutočneniu – od získania politickej vôle, cez prípravu VZN, komunikáciu s obyvateľmi až po samotné prevádzkovanie
 • Dôležitosť participácie a komunikácie s obyvateľmi
 • Nároky na organizačné zabezpečenie a projektové riadenie – dôležitosť silného tímu a podpory vedenia mesta
 • Ekonomika parkovacej politiky – je to záťaž rozpočtu, alebo môže byť zdrojom príjmov pre mesto?

Ako obstarať kvalitné a inovatívne riešenia parkovacej politiky

 • Kľúčové faktory dobre nastaveného verejného obstarávania od začiatku až do konca
 • Ako eliminovať riziká neúmerného predĺženia obstarávacieho procesu, alebo jeho zlyhania
 • Kvalitatívne kritériá vo verejnom obstarávaní

Kontrola dodržiavania pravidiel parkovacej politiky

 • Objektívna verzus subjektívna zodpovednosť, prax a skúsenosti z miest
 • Modely nastavenia koncepcie kontroly a spolupráce s mestskou políciou
 • Cesta k automatizácii kontroly a ekonomika kontroly
 • Dostupné systémy a technológie, ktoré zefektívňujú kontrolu

Informačná podpora parkovacej politiky

 • Komponenty parkovacieho systému, otvorená a flexibilná IT architektúra
 • Ako formulovať požiadavky na IT systém
 • Prečo voliť overené a hotové riešenia
 • Dostupné systémy, riešenia a technológie v doméne parkovania

Komunikačné výzvy a stratégie

 • Zrozumiteľná a jasná komunikácia mesta o parkovacej politike voči občanom a podnikateľom
 • Inšpiratívne a fungujúce modely zo zahraničia
 • Dialóg: mesto a občania, mesto a návštevníci, komfort bývania a mobility v mestských zónach

Úplný program a spíkrov doplníme čoskoro, začiatok konferencie je o 9:00 s registráciou od 8:30.

 *Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Bližšie info:

Anna Olexová
anna.olexova@newsandmedia.sk +421 905 900 612

Program


8:30 - 9:00

Registrácia a ranný coffee break

9:00 - 9:15

Key note speech: Matúš Vallo, primátor, Bratislava

9:15 - 10:15

1. Ideály a prax v regulácii parkovania v mestách
Pozvanie do diskusie prijali:
Matúš Vallo, primátor, Bratislava
Peter Bročka, primátor, Trnava
Peter Fiabáne, primátor. Žilina
Alexandra Gieciová, primátorka Topoľčany
Igor Dula, Slovenská parkovacia asociácia

10:15 - 10:30

Coffee break

10:30 - 12:00

2. Kontrola dodržiavania pravidiel parkovacej politiky
Pozvanie do diskusie prijali:
Ivan Ranuša, náčelník mestskej polície, Trnava
Matej Kašuba, oddelenie výkonu služby a dopravného inžinierstva, odbor dopravnej polície, Prezídium Policajného zboru
Juraj Cagáň, odbor dopravnej polície, Prezídium Policajného zboru, Ministerstvo vnútra SR
Willem Adriaan Walraven, SCANaCAR, Holandsko
Nikola Pešková, referát prevádzky parkovacej politiky, magistrát, Bratislava
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility v Trenčíne

 

12:00 - 12:40

Obed

12:40 - 14:10

3. Ako obstarať kvalitné a inovatívne riešenia parkovacej politiky
Pozvanie do diskusie prijali:
Matúš Džuppa, Transparex
Peter Herceg, splnomocnenec primátora pre parkovaciu politiku, magistrát hlavného mesta Bratislavy
Iveta Marčeková, konzultant pre parkovanie, Mesto Trenčín
Martin Bucko, konateľ mestských služieb, Topoľčany

14:10 - 14:25

Coffee break

14:25 - 15:25

4. Komunikačné výzvy a stratégie
Pozvanie do diskusie prijali:
Klára Tenková, odbor dopravy, Magistrát mesta Brno
Tomáš Vrána, konateľ, ABBBA Consulting, zabezpečenie marketingovej a PR komunikácie mesta Brna so zavedením mestskej parkovacej politiky
Jiří Böhm, konateľ, ABBBA Consulting, zabezpečenie marketingovej a PR komunikácie mesta Brna so zavedením mestskej parkovacej politiky
Maroš Kemény, reklamný stratég, CEO agentúry ČOSI
Ľuboslava Sedláková, komunikácia s verejnosťou, Trenčín

 

15:25 - 16:00

5. Informačná podpora parkovacej politiky + Q&A
Martin Budaj, PosAm, riaditeľ ParkDots

Spíkri


Matúš Vallo
Primátor, Bratislava
Peter Fiabáne
Primátor, Žilina
Peter Bročka
Primátor, Trnava
Peter Herceg
Splnomocnenec primátora pre parkovaciu politiku, magistrát hlavného mesta Bratislavy
Ivan Ranuša
Náčelník mestskej polície, Trnava
Willem Adriaan Walraven
SCANaCAR, Holandsko
Martin Budaj
Generálny riaditeľ ParkDots
Iveta Marčeková
Konzultant pre parkovanie, Mesto Trenčín
Maroš Kemény
Reklamný stratég, CEO agentúry ČOSI
Alexandra Gieciová
Primátorka, Topoľčany
Róbert Hartmann
Vedúci útvaru mobility v Trenčíne

Partneri


ORGANIZAČNÝ GARANT

USPORIADATEĽ

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

ZÁŠTITA

Video


Parkovacia politika 2023: Matúš Vallo, primátor, Bratislava
Ideály a prax v regulácii parkovania v mestách: Matúš Vallo, Peter Bročka, Peter Fiabáne, Alexandra Gieciová, Igor Dula
Kontrola dodržiavania pravidiel parkovacej politiky: Ivan Ranuša, Matej Kašuba, Juraj Cagáň, Willem Adriaan Walraven, Nikola Pešková, Róbert Hartmann
Ako obstarať kvalitné a inovatívne riešenia parkovacej politiky: Matúš Džuppa, Peter Herceg, Iveta Marčeková, Martin Bucko
Komunikačné výzvy a stratégie: Klára Tenková, Tomáš Vrána, Jiří Böhm, Maroš Kemény, Ľuboslava Sedláková
Informačná podpora parkovacej politiky + Q&A: Martin Budaj, PosAm, riaditeľ ParkDots

Fotogaléria


Sociálne siete


Výstupy z konferencie


Zadali ste nesprávne heslo alebo meno. Prosím skúste to znovu.