Komunálny manažment 2022

Konferencia

Minulé podujatia zo série Komunálny manažment.

Info o podujatí


Tradičná konferencia, ktorá sa venuje oblasti komunálneho manažmentu prinesie opäť zaujímavé témy, na ktoré sa pozrieme spolu s odborníkmi.

1. Ako riadiť mesto po pandémii a v ére energetickej neistoty

 • Čo sa mestá naučili v pandémii?
 • Ako bojujú s vysokými cenami energií?
 • Aké energetické alternatívy majú mesta? Geotermálne elektrárne, bioplynky, ZEVO (spaľovne odpadu)

2. Ako zvýšiť kvalitu života v mestách 

 • Ako bojujú proti zmene klímy v meste
 • Ako sa starajú o kvalitnú a modernú dopravnú infraštruktúru
 • Smart riešenia v mestskej doprave
 • Ako motivovať ľudí využívať čistejšie formy dopravy
 • Ako pri zvyšovaní kvality života využívajú smart riešenia aj big dáta
 • Ako zlepšujú služby v meste
 • Ako zefektívňujú odpadové hospodárstvo

3. Modernizácia miestnej samosprávy

 • Ako prekonať roztrieštenosť samospráv na Slovensku? Pomôže municipalizácia obcí?
 • Ako pomôže medziobecná spolupráca zvýšiť efektivitu výkonu agendy?
 • Príklady dobrej praxe. Ako spolupráca na konkrétnych projektoch môže viesť k šetrenia nákladov z rozsahu, ale aj k zdieľaniu expertov.
 • Čo prinieslo zriaďovanie centier zdieľaných služieb?

4. Ako financovať rozvoj mesta a obce

 • Pandémia priniesla mestám viac výdavkov a výpadky príjmov. Ako ich nahradiť?
 • Bude nutné zvyšovať mieste dane a poplatky či si pýtať viac peňazí z podielových daní od štátu?
 • Ako môže pomôcť Plán obnovy v mestách a obciach
 • Aké pôžičky ponúkajú samosprávam banky
 • Pandémia priniesla mestám viac výdavkov a výpadky príjmov. Teraz im hrozí, že prídu aj o ďalšie príjmy z daní kvôli štátnej podpore rodín formou daňového bonusu. Ako ich nahradiť?

 

Bližšie info:

Anna Olexová
anna.olexova@newsandmedia.sk +421 905 900 612

Partneri


ORGANIZAČNÝ GARANT

USPORIADATEĽ

Sociálne siete


Výstupy z konferencie


Zadali ste nesprávne heslo alebo meno. Prosím skúste to znovu.