HR manažment 2023

Aktuálne výzvy HR

Minulé podujatia zo série HR manažment.

Info o podujatí


Na záver konferenčnej sezóny 2023 sme v spolupráci so spoločnosťou Profesia pripravili pútavú konferenciu o aktuálnych HR výzvach. Spolu s odborníkmi sa budeme venovať týmto témam:

1. Aktuálne výzvy HR
Najdôležitejšie legislatívne zmeny v uplynulom roku, ktoré ovplyvňujú sféru zamestnávania a vzťahov na pracovisku. Zákonník práce prešiel v novembri 2022 zmenami pre zamestnávateľov v oblasti informačných povinností. Ako ich možno po roku zhodnotiť, aké povinnosti reálne pribudli zamestnávateľom i zamestnancom? Ako sa mení sféra zamestnávania na Slovensku a čo ju aktuálne najviac ovplyvňuje? Ako riešiť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily? Akú stratégiu v tejto oblasti pripravuje štát a aké má plány so zamestnávaním cudzincov? Aké sú limity v zamestnávaní cudzincov? Kde a ako hľadajú zamestnávatelia pracovnú silu? Vyčerpali všetky možnosti alebo sa treba na nevyužitý potenciál domácej pracovnej sily pozerať inak?

2. Hľadajú sa zamestnanci – značka len seriózne!
Problémom roka 2023 sa stal nedostatok zamestnancov. Ako si s týmto problémom vedia poradiť personálne agentúry, ktoré majú zamestnávanie v popise práce? Koľko práce firmu stojí obsadenie pozície skladníka a koľko manažéra? A čo samotní personalisti? Kto vyberá ich? Ako takýto proces zvládnuť a nešliapnuť vedľa? A ako pri ňom využiť LinkedIn a umelú inteligenciu? Aj to sú otázky, ktoré zodpovedajú pozvaní odborníci.

3. Inklúzia v praxi
Mamička po rodičovskej dovolenke, človek na vozíku či päťdesiatnik. Aj takto môže vyzerať pracovný kolektív úspešnej firmy. Od teórie k praxi však vedie dlhá cesta. Firmy, ktoré ju zvládli preto poslucháčom objasnia, ako ju úspešne zvládnuť a priblížia aj jej praktické úskalia. Napríklad ako zaškolili starých a nových zamestnancov, či museli upraviť pracovné prostredie a ako prekonali predsudky na oboch stranách.

4. Hranice pracovnej kultúry
Zamestnávatelia a personalisti to v praxi nemajú jednoduché. Na jednej strane musia zabezpečiť, aby sa zamestnanci cítili v práci dobre. Na strane druhej musia zvládať sťažnosti na toxických členov kolektívu. Ako to všetko zvládnuť? Ako si udržať dobrých zamestnancov? Ako vyriešiť narušené pracovné vzťahy a spory? Ako ľudský potenciál pretaviť do úspešného fungovania firmy? Ako posilňovať firemnú kultúru v čase mnohých aktuálnych výziev, ktorým firmy dnes čelia?

Tešíme sa na Vás!

*Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Bližšie info:

Anna Olexová
anna.olexova@newsandmedia.sk +421 905 900 612

Partneri


ORGANIZAČNÝ GARANT

USPORIADATEĽ

ODBORNÝ GARANT

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

PARTNERI

Sociálne siete


Výstupy z konferencie


Zadali ste nesprávne heslo alebo meno. Prosím skúste to znovu.