TREND Business Afternoon VUB

Dozrel čas na reštart slovenského poľnohospodárstva

Info o podujatí


Tézy do diskusie:

Tvorba novej spoločnej agrárnej politiky EÚ po roku 2020

Napĺňanie revízia výdavkov na pôdohospodárstvo z dielne Inštitútu pôdohospodárskej politiky i Útvaru hodnoty za peniaze

Plány a realita oživenia domácej produkcie mäsa, ovocia i zeleniny

Zlepšenie prípravy na klimatické zmeny

Zlepšenie spolupráce s obchodnými reťazcami

Vylepšovanie bankového financovania agrosektora

Záujem o poľnohospodárstvo zo strany nových investorov

Bližšie info:

Zuzana Šuhajová
zuzana.suhajova@newsandmedia.sk

Účasť je bezplatná. Registrácia nutná na:
zuzana.suhajova@newsandmedia.sk

Program


13.00 – 14.00 h

Registrácia a káva s týždenníkom TREND

14.00 – 14.10 h

Úvodné slovo k TREND Business Afternoon

Ivan Haluza, zástupca šéfredaktora a moderátor, týždenník TREND

14.10 – 15.10 h

Predstavenie jednotlivých panelistov v poradí

Gabriela Matečná,podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Vladimír Tvaroška, predseda predstavenstva Exata Group

Juraj Mačaj, spolumajiteľ Agromačaj

Andrej Viceník, vrchný riaditeľ firemného bankovníctva a člen predstavenstva VÚB banky

15.10 – 16.30 h

Panelová diskusia a otázky z publika

18.00 – 20.00 h

Večera a neformálna časť

Partneri


Organizačný garant

Usporiadateľ

Patrón

Video


Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Vladimír Tvaroška, predseda predstavenstva Exata Group
Juraj Mačaj, spolumajiteľ Agromačaj
Andrej Viceník, vrchný riaditeľ firemného bankovníctva a člen predstavenstva VÚB banky
Panelová diskusia a otázky z publika / Gabriela Matečná, Emil Macho, Vladimír Tvaroška, Juraj Mačaj, Andrej Viceník

Fotogaléria


Sociálne siete


Výstupy z konferencie


Zadali ste nesprávne heslo alebo meno. Prosím skúste to znovu.