BUDÚCNOSŤ JUHOZÁPADU SLOVENSKA

ÚJ SZÓ a TREND fórum

Info o podujatí


Druhý ročník úspešného konceptu regionálnej konferencie, ktorá vznikla spojením silných mediálnych titulov vydavateľstva News and Media Holding Új Szó & Trend.

Második évadához érkezett a sikeres regionális konferencia, amely az Új Szó napilap és a Trend gazdasági magazin, a News and Media Holding kiadó két piacvezető médiumának együttműködésével jött létre.

Zástupcovia verejného sektora, elita biznisu, ale aj drobní podnikatelia, odborná a širšia verejnosť spoločne otvoria diskusný priestor, ktorý sa bude týkať tém úrodného regiónu juhozápadu Slovenska. Ponúkneme pohľad na aktuálny stav a dianie v tejto oblasti.

A közszféra, az üzleti elit, a KKV-k képviselői és a szakemberek az itt élőkkel közösen értekeznek Dél-Szlovákia termékeny régióiról. A gazdaság, az agrárium és az infrastruktúra aktuális helyzetről, fejlesztési lehetőségeiről nyújtunk áttekintést.

Témy konferencie/ Témakörök:

1.Blok

Výzvy v poľnohospodárstve

Kihívások a mezőgazdaságban

Poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel naďalej zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu v ekonomike južného Slovenska, tieto odvetvia však čelia čoraz väčším výzvam. Čo môžu poľnohospodári očakávať počas výkyvov počasia spôsobených globálnym otepľovaním? Ako sa môžu pripraviť na ešte väčšie prírodné katastrofy a ako im môže pomôcť štát? Čo môžu očakávať v oblasti financovania EÚ, kedy môže Slovensko v tejto oblasti dobehnúť priemer EÚ?

A dél-szlovákiai régió gazdaságában továbbra is rendkívül fontos szerepe van a mezőgazdaságnak és az élelmiszeriparnak, ezek az ágazatok azonban egyre több kihívással kénytelenek szembenézni. Mire számíthatnak a gazdák a globális felmelegedés okozta időjárási kilengések idején? Hogyan készülhetnek fel a még nagyobb természeti csapásokra, és hogyan segíthet rajtuk az állam? Mi várható az uniós támogatások területén, mikor tud felzárkózni Szlovákia az uniós átlagra ezen a területen? Merre fejlődik a precíziós mezőgazdaság, milyen új technikák és technológiák jelennek meg az ágazatban?

2.Blok

Infraštruktúra južného Slovenska: zaostáva alebo dobieha

Dél-szlovákiai infrastruktúra: leszakadás, vagy felzárkózás

Infraštruktúra – požehnanie alebo prekliatie? V posledných rokoch sa začala výstavba diaľnic a rýchlostných ciest aj v regióne južného Slovenska (a potom sa zastavila). Bez vhodnej infraštruktúry je rýchly rozvoj regiónu nemysliteľný.

Infrastruktúra – áldás vagy átok? Az elmúlt években a dél-szlovákiai régióban is megkezdődött az autópályák és gyorsforgalmi utak építése (aztán abba is maradt). A megfelelő infrastruktúra nélkül elképzelhetetlen a régió gyors fejlődése.

3.Blok

Podnikanie počas pandémie a po nej

Vállalkozások járvány alatt, járvány után

Aký dopad mal ekonomický pokles na podniky v regióne na juhu Slovenska? Akú pomoc štát doposiaľ poskytol  a môžu očakávať podniky, príp.čo by mali urobiť preto, aby dostali pomoc čo najrýchlejšie? Aké sú návrhy riešenia problémov jednotlivých odvetví hospodárstva, ktoré sú najviac postihnuté epidémiou, a čo môžu podnikatelia urobiť preto, aby boli lepšie pripravení na podobnú krízu v budúcnosti? Pozitívne, konkrétne príklady riešenia.

Milyen hatással volt a dél-szlovákiai régió vállalkozásaira a koronavírus-járvány által generált gazdasági visszaesés? Milyen segítségre számíthattak és számíthatnak a vállalkozások, és mit kellene tenniük, hogy a támogatásokhoz a lehető leggyorsabban hozzájussanak? Milyen kitörési lehetőségei vannak a járvány által leginkább sújtott gazdasági ágazatoknak, és mit tehetnek a vállalkozók azért, hogy ha a jövőben újra felbukkan egy a jelenlegihez hasonló válság, arra jobban fel legyenek készülve? Pozitív, konkrét példák a kiútkeresésre.

4.Blok

Zastupovanie/podpora ekonomických cieľov zo strany politickej reprezentácie na južnom Slovensku

A dél-szlovákiai gazdasági célok politikai érdekképviselete  

K zjednoteniu maďarských strán na Slovensku môže dôjsť tento rok. Akou hospodárskou a sociálnou politikou by sa mal riadiť nový politický blok? Vytváranie pracovných miest, rozvoj infraštruktúry. Ako povzbudiť ľudí, aby zostali doma a aby zostali na trhu práce? Ako povzbudiť spoločnosť, aby mali aj kvalitnú prácu? A ako k tomu prispôsobiť aj vzdelávanie? Bude Aliancia ľavica alebo pravica?

Milyen gazdaságpolitikát kell követnie az új Szövetségnek? Munkahelyteremtés, infrastruktúra-fejlesztés. Hogyan lehet ösztönözni az itthon maradást?  Hogyan lehet ösztönözni a cégeket, hogy legyen minőségi munka is az összeszerelés mellett? Hogyan kell ehhez átalakítani az oktatást?

 

Partneri


ORGANIZAČNÝ GARANT

USPORIADATEĽ

Sociálne siete


Výstupy z konferencie


Zadali ste nesprávne heslo alebo meno. Prosím skúste to znovu.