TREND konferencie

Vážení účastníci Trend konferencii,

radi by sme vás upozornili, že pri organizácii našich podujatí sa riadime podľa pravidiel, ktoré vyplývajú z 241. VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Plné znenie vyhlášky nájdete tu.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 16. augusta 2021.

Prehľadnejšie upravené pravidlá ponúka COVID semafór pre kultúrne podujatia, ktorý zverejnilo Ministerstvo kultúry SR.

Všetky podrobnejšie informácie pre COVID semafór nájdete tu.