TREND konferencie

Naše podujatia sú organizované za dodržiavania aktuálnych nariadení ÚVZ SR a Ministerstva kultúry SR.